F.A.Q. Veel gestelde vragen

Controle Documenten

WAT HEEFT DE KEURDER NODIG VOOR DE CONTROLE VAN DE INSTALLATIE VOOR VERKOOP?

  • Schets van uw woning;
  • Grondplan met, indien mogelijk, het eendraadsschema en een situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden, aftak-, wandcontact- en verbindingsdozen);
  • Indien deze informatie ontbreekt, maakt de keurder zelf een schets.;
  • Energieprestatie Binnenklimaatnormen of EPB.

Bij Afkeuring

WAT ALS DE INSTALLATIE WORDT AFGEKEURD?

Indien men een negatief verslag krijgt na keuring, voldoet de installatie niet meer aan de regelgeving. In dit geval is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te vermelden, met name zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

EEN NIEUW CONTROLEONDERZOEK

Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of na afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn. De koper heeft dus de plicht om de installatie terug in regel te brengen met de voorschriften, door de geformuleerde inbreuken in dit verslag op te lossen. Indien blijkt dat dit niet gebeurd is, zal het het FOD Energie hiervan in kennis gesteld worden.

Periodiciteit

HOE VAAK MOET IK MIJN INSTALLATIE LATEN CONTROLEREN (PERIODICITEIT ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE) ?

Wat de huishoudelijke installaties betreft, dient dit onderzoek uitgevoerd te worden om de 25 jaar. Wat de niet-huishoudelijke installaties betreft, dient het onderzoek uitgevoerd te worden om de 5 jaar volgens de voorschriften van het AREI. In een aantal situaties kan de verzekeringsmaatschappij wel een jaarlijks verplicht onderzoek opleggen, volgens de voorschriften van Assuralia.

EPB Verplicht

WAT IS EPB EN IS HET VERPLICHT?

De EPB of Energieprestatie Binnenklimaatnormen hebben als doel het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties te beperken. Een minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een gezonde binnenluchtkwaliteit.

Het voldoen aan de EPB-eisen bevordert het algemene comfort van de bewoners. EPB is verplicht sinds 1 januari 2006 voor nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.

Andere Vragen?

BIJKOMENDE VRAGEN,

Heeft u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren;  Wij helpen u graag verder.

adminVeel gestelde vragen