Thermografie

Afhankelijk van de situatie kan de verzekeringsmaatschappij je vragen om een thermo grafische keuring voor te leggen. Zulke keuring verkrijgt u enkel door een thermografisch onderzoek te laten uitvoeren waarbij we nagaan of de installatie eventueel verbeterd kan worden.

Thermografisch onderzoek

Wat is een thermografisch onderzoek?

Thermografie is een meettechniek waarmee je, vanop afstand, een warmtebeeld kan maken van een elektrische installatie. Zulk warmtebeeld geeft aan welke temperatuur verdeling er aan het oppervlak van het voorwerp heerst, zonder dat er contact gemaakt wordt tussen het meettoestel en de installatie.
Met behulp van thermografische camera’s meten en analyseren we de oppervlaktetemperaturen van uw elektrische installaties. Dankzij onze hightech camera’s kunnen wij installaties onderzoeken in de meest uitdagende omstandigheden van -40°C tot +2500°C. We krijgen heel precieze beelden van de algemene elektrische installatie, elektrische borden en hot spots die aanleiding kunnen geven tot brand.

In het verslag van de thermografie vind je volgende items:

  • een duidelijke beschrijving van de elektrische installatie;
  • een thermische foto;
  • een visuele foto van de hot spot(s).
Opsporen warmteverlies bij thermografisch onderzoek

Een thermografisch onderzoek

Met een thermografisch onderzoek:
sporen we warmteverliezen op;
kunnen we fouten in schakelkasten lokaliseren;
detecteren van opblokkingen van lekken, vochplekken in leidingen;
meten van oppervlaktetemperaturen van fornuisbuizen met vlamfilter;
kunnen de de isolatie-efficiëntie van uw installatie bekijken.
We bekijken welke verbeteringen we kunnen aanbrengen aan uw elektrische installatie. Op deze manier kunnen we brand vermijden.

Thermo grafische keuring verplicht?

Een thermo grafische keuring is niet wettelijk verplicht. Maar, via de reglementering van Assuralia (voorschriften van verzekeraars), wordt een jaarlijkse thermo grafische keuring wél opgelegd. Vragen over deze keuring of wenst u een thermografisch onderzoek te laten uitvoeren? Neem dan met ons contact op.

Menu