Wat is een niet-
huishoudelijke installatie?

e technische regels waaraan een niet-huishoudelijke installatie moet voldoen

Een elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die worden vastgelegd in het AREI. Deze voorschriften omvatten:

de technische regels waaraan een niet-huishoudelijke installatie moet voldoen;
de maatregelen die genomen moeten worden om elektrische risico’s, zoals brandgevaar, te beperken.

keuring niet huishoudelijke installatie

De keuring van een niet-huishoudelijke installatie houdt de keuring in van:

gebouwen welke voorbehouden zijn om personeel te werk te stellen
elk lokaal of lokalen welke deel uitmaken van een wooneenheid en die voorbehouden zijn om er een handelsactiviteit uit te voeren. bv slagerij, winkel, horeca, kapperssalon
technische lokalen van een residentieel geheel zoals stookplaats, machinekamer van de lift, ….

Wat zijn de plichten als eigenaar, beheerder of
van een niet-huishoudelijke elektrische installatie?

U bent verantwoordelijk voor:
het onderhoud van die installatie;
plannen van routinebezoeken aan de installatie;
het laten uitvoeren van een gelijkvormigheidsonderzoek;
het laten uitvoeren van een controlebezoek;
bijhouden van een dossier van de elektrische installatie;

Hoelang is de controle geldig?

De keuring niet-huishoudelijke installaties is geldig voor een wettelijke periode van 5 jaar. De geldigheid is afhankelijk van de aard van de installatie en of er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht.

Menu