Controle elektrische
laagspanningsinstallatie bij
overdracht eigendom.

Bij de verkoop van een wooneenheid, ook wel overdracht eigendom genoemd, is de verkoper sinds 1 juli 2008 verplicht een controle van de volledige elektrische installatie te laten uitvoeren.

de elektrische keuring bij verkoop van een woning

De keuring bij verkoop van een woning
is van toepassing op:

installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981;
installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 en waarvoor er geen gelijkvormigheidsattest meer beschikbaar is;
installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 en waarvoor het gelijkvormigheidsattest niet meer geldig is. Dit betekent dat het attest bijvoorbeeld niet meer overeenstemt met de werkelijke uitvoering van de installatie.

keuringen bij verkoop van een woning

Welke documenten moet ik beschikbaar stellen
tijdens een keuring?

Het stroombouwschema of ééndraadschema;
het situatieplan met de juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden, aftak-, wandcontact- en verbindingsdozen.
Zijn deze documenten niet beschikbaar bij het onderzoek, dan is dit een inbreuk op het verslag en is een keuring niet mogelijk.

Wat zijn de gevolgen van deze keuring?

positief verslag bij elektrische keuring van een woning

Een positief verslag

Krijgt u een positief verslag na de keuring voor verkoop van uw woning? Prima, dat betekent dat uw elektrische installatie voldoet aan de regelgeving.
Het verslag is 25 jaar geldig.
Opgelet: brengt u, in tussentijd, wijzigingen aan aan de installatie, dan moet je een nieuwe keuring aanvragen.

negatief advies bij een elektrische keuring bij verkoop van een woning

Een negatief verslag

Krijgt u een negatief verslag na keuring bij verkoop van uw woning? Jammer, dat betekent dat je elektrische installatie niet voldoet aan de regelgeving.
Als verkoper bent u verplicht om dit in de de authentieke akte voor de koper te vermelden. De koper moet bijgevolg een nieuwe keuring aanvragen bij een erkend organisme.
Opgelet: er wordt een onderscheid gemaakt tussen elektrische installaties die voor of na 1981 gebouwd werden.

Vóór 1981:
De nieuwe eigenaar dient de installatie opnieuw te laten keuren uiterlijk 18 maanden na ondertekening van de akte. De inbreuken die een verhoogd risico vormen op brand of elektrocutie dienen echter bij hoogdringendheid opgelost te worden.

Na 1981:
De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk 1 jaar na datum van de keuring voor verkoop. Deze besluitvorming heeft geen enkele beperking op het verloop van de verkoop van de wooneenheid

Wie dient de controle te laten uitvoeren?

In het geval van een verkoop van een wooneenheid dient de verkoper, voor zijn rekening, een keuring te laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Het keuringsattest moet beschikbaar zijn op het moment dat de akte van verkoop wordt gehandtekend. Is dit document niet aanwezig, dan wordt de verkoop opgeschort.

Menu