Controle fotovoltaïsche
installatie of zonnepanelen.

Plaatst u zonnepanelen of batterijsystemen? Vergeet dan niet dat u wettelijk verplicht bent om een gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren. De keuring van uw zonnepanelen en batterijsysteem is verplicht vooraleer u de installatie voor het eerst gebruikt.

Wanneer heeft men een keuring nodig?

Gelijkvormigheidsonderzoek zonnepanelen en batterijsystemen

Gelijkvormigheidsonderzoek:

U moet een gelijkvormigheidsonderzoek laten uitvoeren bij elke nieuwe fotovoltaïsche installatie of bij een uitbreiding ervan. Dit onderzoek moet gebeuren voor de eerste ingebruikname..

controle bezoek zonnepanelen en batterijsystemen

Controlebezoek:

Wanneer moet u uw fotovoltaïsche installatie laten controleren?
Bij een huishoudelijke installatie: om de 25 jaar
Bij een niet-huishoudelijke installatie: om de 5 jaar

Menu