Controle elektrische
laagspanningsinstallatie

keuring woning bouwen of renoveren

Gaat u bouwen of renoveren? Let dan even goed op…

Bij het plaatsen van een tijdelijke werfinstallatie is een gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie wettelijk verplicht.
Plaats je een nieuwe elektrische installatie of doe je belangrijke wijzigingen aan een bestaande installatie dan moet u deze verplicht laten keuren.
Deze keuring bij bouwen of renoveren omvat een verplicht gelijkvormigheidsonderzoek volgens de voorschriften van het AREI.
De nutsmaatschappij mag uw werfkast of elektrische installatie enkel aansluiten op het openbaar elektriciteitsnet wanneer u in het bezit bent van een positief keuringsattest.

controle elektrische laagspanningsinstallatie

Controle elektrische laagspanningsinstallatie bij verzwaring aansluiting

Welke installaties moeten onderzocht worden?
installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981;
installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 en waarvoor er geen gelijkvormigheidsattest meer beschikbaar is;
installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981 en waarvoor het gelijkvormigheidsattest niet meer geldig is. Dit betekent dat het attest bijvoorbeeld niet meer overeenstemt met de werkelijke uitvoering van de installatie.
verzwaringen voor beroepsdoeleinden
Bij het verzwaren van een elektrische installatie van een wooneenheid is een controleonderzoek van de elektrische installatie wettelijk verplicht.

Welke documenten heb ik nodig?

Ik beschik over een nieuwe installatie (na 1981)
een vereenvoudigd stroombouwschema of ééndraadschema met vermelding van
adres installatie
nominale spanning
sectie voedingskabel hoofdbord
type en doorsnede van de verschillende vertrekken
karakteristieken differentieelschakelaars en bescherminrichtingen
het situatieplan met de juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden, aftak-, wandcontact- en verbindingsdozen.

Ik beschik over een oude installatie (voor 1981)
een volledig stroombouwschema of ééndraadschema;
een volledig situatieplan inclusief kringaanduiding.

Geldigheid keuring bij bouwen of
renoveren van een woning

Een volledig positief verslag: 25 jaar, indien er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie wordt aangebracht. Een verzwaring van de installatie kan worden toegestaan.
Een deel positief verslag:
een afgekeurde oude installatie moet binnen het jaar opnieuw gecontroleerd worden,
de goedgekeurde nieuwe installatie: 25 jaar, indien er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie wordt aangebracht. Een verzwaring van de installatie kan worden toegestaan.
Een volledig negatief verslag: geen verzwaring mogelijk
Een verzwaring voor beroepsdoeleinden: 5 jaar, indien er tussentijds geen wijzigingen aan de installatie worden aangebracht)

Menu