Controle Branddetectie

Heb je een brandmeldingsinstallatie geïnstalleerd? A”S”C helpt u bij het keuren van uw installatie. Met een brandmeldingsinstallatie wilt u een beginnende brand detecteren. U wilt ervoor zorgen dat u snel en adequaat kan reageren wanneer er brand uitbreekt.

Controle branddetectie

Verschillende Mogelijkheden

Een brandmeldingsinstallatie kan verschillende vormen aannemen: u kan optische of thermische rookdetectoren plaatsen, handmelders zoals brandmeldings- en/of evacuatiedrukknoppen installeren, sirenes laten loeien… U kan uw installatie ook een melding laten geven bij een externe ontvanger (bv. brandweer) of andere systemen in werking laten treden die de verspreiding van vuur en rook helpen voorkomen.

Normen en regelementen bij controle branddetectie

Normen en Reglementen

Bent u eigenaar van een gebouw waar er een groter risico op brand bestaat: kantorencomplex, fabriek, studentenhuis, openbaar gebouw, hotel, productiehal, opslagruimte…? Houdt er dan rekening mee dat de plaatsing van een brandmeldingsinstallatie dan opgelegd wordt vanuit diverse normen en reglementen.

uw brandinstallatie 24 uur per dag optimaal en betrouwbaar

24 uur per dag

Een inspectie van de brandmeldingsinstallatie is cruciaal. Een kwaliteitsvolle inspectie zorgt ervoor dat uw installatie 24 uur per dag optimaal en betrouwbaar zou moeten kunnen functioneren. Zo beperken we immers ongevallen en/of schade die een brand kan veroorzaken.

Advies van ASC Controle

Advies nodig?

A”S”C is expert inzake vigerende wetgevingen. Wij helpen u dan ook graag een handje in kader van het uitvoeren van een controle van uw brandmeldingsinstallatie. Zowel bij de indienststelling als bij de periodische (jaarlijkse) controle. Dit gaat over een controle op de goede werking van de installatie of op de uitvoering volgens de norm NBN S21-100.

Controle Veiligheidsverlichting

Plaatst u noodverlichting? A”S”C adviseert graag u volgens de voorschriften van het AREI. Veiligheidsverlichting kan levens redden. Stel u even voor dat er brand uitbreekt in uw gebouw of er is een stroomuitval en mensen vinden de weg niet meer naar buiten. Met een goede en correcte spreiding van veiligheidsverlichting kan u paniek bij de mensen vermijden, want ze vinden snel de weg naar de (nood)uitgangen.

Normen en regelementen bij controle veiligheidsverlichting

Normen en Reglementen

De plaatsing van veiligheidsverlichting wordt ook opgelegd door diverse normen en reglementen, bijvoorbeeld in gebouwen waarin zich normaal gesproken veel personen bevinden, zoals kantoren, studentenhuizen, ziekenhuizen, openbare gebouwen,…

Optimaal functioneren van een veiligheidsverlichting

Optimaal Functioneren

Het is dus van groot belang dat deze voorzieningen optimaal functioneren. Goedwerkende veiligheidsverlichting dient de mensen in staat te stellen, indien nodig, op veilige wijze een ruimte te verlaten.

veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting dient om werkplekken met een verhoogd risico voldoende te verlichten om de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie, te verhogen en om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw.

advies veiligheidsverlichting

Advies nodig?

A”S”C kan de nodige bijstand verlenen in het kader van het uitvoeren van een controle van de veiligheidsverlichting, volgens de vigerende wetgevingen. Dit zowel bij het eerste onderzoek als bij een periodieke (jaarlijkse) controle.

Menu