Het is belangrijk dat er een dossier wordt bijgehouden van de installatie. Bij elke keuring dient dit ter beschikking gesteld te worden van de inspecteur.

Het dossier dient het volgende te bevatten:

 1. Stroombouw schema (ééndraadschema)
  Dit is een grafische voorstelling die overzichtelijk weergeeft op welke wijze de verschillende delen van de installatie met elkaar verbonden zijn.Dit schema dient te bevatten:

  • Kenmerken van de leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders
  • Plaatsingswijze van de leidingen
  • Type en kenmerken van de differentieelschakelaars en de bescherminrichtingen tegen overstroom
  • Schakelaars, stopcontacten, lichtpunten.
  • De vaste machines en toestellen
 2. Situatieplannen:
  Deze duiden de plaatsen aan van de bovenvermelde materialen.

BELANGRIJK ! : Alle schema’s dienen gedateerd en ondertekend te zijn door

 • Installateur
 • Erkend organisme
Menu