Brand NBN S21-100 (verplicht)

 • resultaten van de risicoanalyse
 • plannen van het gebouw (brandcompartimenten, ATEX zones)
 • inventaris van plaatsen met een bijzonder risico
 • aard van de brandbare stoffen (brandklasses)
 • procedures met betrekking tot de activiteit in het gebouw
 • algemene eisen voor het geïnstalleerd systeem (bvb: lastenboek)
 • het plan met de aanduiding van de ruimten gekenmerkt door uitwendige invloedsfactoren volgens het AREI
 • plannen van de detectiezones, alarmzones en de installatie
 • ééndraadsschema of blokschema van de installatie
 • plannen “as built” met de positie van de verschillende uitrustingen
 • eventuele berekeningen (autonomie, ATEX zones, …)
 • beschrijving van de gekozen apparaten i.f.v. de omgeving
 • brandscenario’s
 • het verslag van inbedrijfstelling (referentie en datum) van de gespecialiseerde onderneming (volgens NBN ISO 17065)
 • de checklist van de uitgevoerde controles tijdens de testen en controles bij inbedrijfstelling (gespecialiseerde onderneming)
  uitvoeringsplannen kabel tracés & aansluiting componenten
 • types van de gebruikte kabels (volgens CPR / EN 50575)
  certificaten brandweerstand kabels en bevestigingsmiddelen
 • het schema van de netwerkadressen (TCP – IP)
 • documentatie van de componenten (handleidingen)
 • de prestatieverklaringen van de componenten
 • ingeval een systeem met radio-elektrische verbindingen:
  • de lijst met de identificatiecodes en de meetwaarden (signaalsterkte – ruis – immuniteitstest)
  • handleidingen
  • logboek van de installatie

Noodverlichtingen EN 1838 (verplicht)

 • Plannen met evacuatieroutes
 • Indien aanwezig lichtsterkte berekeningen
 • Indien aanwezig lijst met plaatsbepaling van de noodunits

Brand Functioneel (niet verplicht)

 • Programmalijst
 • Lijst met aanwezige sturingen en componenten
Menu