COVID-19

Gezien de situatie met het coronavirus COVID-19 in België, heeft de federale overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De Algemene Directie Energie heeft ook bijkomende maatregelen genomen om de activiteiten van de erkende organismen belast met de controles van elektrische installaties te begeleiden.

Met het coronavirus COVID-19, werden de controle-activiteiten verstoord. Sommige controles zijn moeten worden uitgesteld, om de door de overheden genomen maatrelen te kunnen naleven. Dit zal ongetwijfeld de volgende maanden tot een overbelasting zorgen om deze controles te kunnen uitvoeren en de geplande afspraken in te halen.

 

Ellen MuermansCOVID-19