Tijdelijke Werfaansluiting

Controle elektrische laagspanningsinstallatie bij tijdelijke werfaansluiting.

Bij het plaatsen van een tijdelijke werfinstallatie, ook wel werfkast of stroomgroep genoemd, is een gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie wettelijk verplicht. Alvorens de nutsmaatschappij uw werfkast kan aansluiten op het openbaar elektriciteitsnet, dient u in het bezit te zijn van een positief keuringsattest. De uitgevoerde inspectie verloopt volgens de voorschriften van het AREI.

Deze inspectie bestaat uit twee delen:

Visuele Controle

  • De bescherming tegen indirecte aanraking;
  • De bescherming tegen indirecte aanraking;
  • De bescherming tegen overstroom & kortsluiting;
  • Opstelling; stabiliteit & algemene staat van de werfkast;
  • Stopkontaken en gebruikte leidingen.

Beproevingen en Metingen

  • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
  • Meten van de isolatieweerstand;
  • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders;

Periodiciteit

Gelijkvormigheidsonderzoek

Elke nieuwe tijdelijke werfinstallatie voor in gebruik name.

Periodisch Onderzoek

  • Bij elke nieuwe werfopstelling;
  • Jaarlijks, indien opgesteld op dezelfde locatie voor een periode langer dan 1 jaar.

Na afloop van de inspectie wordt er ter plaatse door de inspecteur digitaal een verslag opgemaakt en uitgeprint.
U ontvangt dan een professioneel document van de uitgevoerde controle.

Aanvraag van een controle?

Voor aanvraag van de controle tijdelijke werfaansluiting neem contact met ons op.

adminTijdelijke Werfaansluiting