Periodiek Onderzoek

Periodiek onderzoek elektrische laagspanningsinstallatie.

Een elektrische installatie van het huishoudelijk type dient periodiek onderworpen te worden aan een controle. Deze keuring is een verplichting volgens de voorschriften van het AREI.

Onder elektrische installatie van het huishoudelijk type dient te worden verstaan: een huis (= woning), een appartement, een studio, een sociale woning, een lokaal of geheel van lokalen die als woning worden gebruikt voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap samenleven. Dus ook een studentenflat, een studentenhome, een serviceflat, een vakantiehuisje,… dienen te worden beschouwd als een wooneenheid.

Wat dient er aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Eendraadsschema en Situatieplan

Volledig eendraadsschema en situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden,…) inclusief kringaanduiding;

Ontbrekende documenten

Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema en situatieplan.

Visuele Controle

  • Eéndraadsschema en situatieplan met de reële uitvoering van de installatie;
  • Gebruikte materialen en correcte plaatsingswijzen;
  • De bescherming tegen indirecte aanraking;
  • De bescherming tegen directe aanraking;
  • De bescherming tegen overstroom & kortsluiting.

Beproevingen en Metingen

  • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
  • Meten van de isolatieweerstand;
  • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen;
  • Beproeven van de differentieelstroominrichting (DSI);
  • Nazicht foutlussen.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van een periodisch onderzoek.

Hoelang is de controle geldig?

Om de hoeveel jaar?

Na afloop van de keuring wordt er een positief verslag afgeleverd als de installatie conform is met de voorschriften. Dit controleverslag is opnieuw geldig voor een wettelijke periode van 5 jaar (niet-huishoudelijk) of 25 jaar (huishoudelijk), al naar gelang de aard van de installatie en als er in tussentijd geen bijkomende wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht.

Het verslag wordt na afloop van de inspectie ter plaatse door de inspecteur digitaal opgemaakt en uitgeprint. U ontvangt dan een professioneel document van de uitgevoerde controle.

adminPeriodiek Onderzoek