Industriële elektrische laagspanningsinstallaties

Controle van industriële elektrische laagspanningsinstallaties.

Elektrische installaties van het industriële type dienen eveneens te voldoen aan de voorschriften opgelegd door het AREI.

In een aantal situaties kunnen er zelfs specifieke voorschriften gelden.

Teneinde na te gaan of aan al deze voorschriften is voldaan, voorziet het AREI in de uitvoering van een gelijkvormigheidsonderzoek of een periodisch onderzoek.

Wanneer onderzoeken uitvoeren?

Gelijkvormigheidsonderzoek

Het gelijkvormigheidsonderzoek dient te worden uitgevoerd voor elke indienstname van elektrische installaties alsook voor de indienstname van een belangrijke wijziging of uitbreiding.

Periodisch Onderzoek

Het periodisch onderzoek dient te worden uitgevoerd om de 5 jaar of om de 3 jaar voor de LS-installaties in medische omgeving, volgens de voorschriften van het AREI.

Tussentijdse Controles

Bijkomende periodische tussentijdse controles kunnen eveneens worden opgelegd mits toepassing van de voorschriften opgelegd door het verzekeraarsreglement van Assuralia.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van de controle van industriële elektrische laagspanningsinstallaties.

adminIndustriële elektrische laagspanningsinstallaties