Gelijkvormigheidsonderzoek

Gelijkvormigheidsonderzoek elektrische laagspanningsinstallatie bij nieuwbouw, uitbreiding of wijziging.

Elke nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of belangrijke wijziging aan een bestaande elektrische installatie van het huishoudelijk type dient, alvorens deze in gebruik mag genomen worden, verplicht onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek volgens de voorschriften van het AREI.

Onder elektrische installatie van het huishoudelijk type dient te worden verstaan: een huis (= woning), een appartement, een studio, een sociale woning, een lokaal of geheel van lokalen die als woning worden gebruikt voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap samenleven.  Dus ook een studentenflat, een studentenhome, een serviceflat, een vakantiehuisje,… dienen te worden beschouwd als een wooneenheid.

Alvorens de distributienetbeheerder kan overgaan tot aansluiting van de installatie op het openbaar verdeelnet, dient de eigenaar in het bezit te zijn van een positief gelijkvormigheidsattest.

Wat dient er aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Eendraadsschema en Situatieplan

Volledig eendraadsschema en situatieplan (met juiste plaatsbepaling van de lichtpunten, schakelaars, toestellen, verdeelborden,…) inclusief kringaanduiding.
.

Ontbrekende documenten

Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema en situatieplan.

Visuele Controle

  • Eéndraadsschema en situatieplan met de reële uitvoering van de installatie;
  • Gebruikte materialen en correcte plaatsingswijzen;
  • De bescherming tegen indirecte aanraking;
  • De bescherming tegen directe aanraking;
  • De bescherming tegen overstroom & kortsluiting.

Beproevingen en Metingen

  • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
  • Meten van de isolatieweerstand;
  • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen;
  • Beproeven van de differentieelstroominrichting (DSI);
  • Nazicht foutlussen.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van een periodisch onderzoek.

adminGelijkvormigheidsonderzoek