Speeltuigen

Controle Speeltuigen.

Spelen is niet zonder risico’s! Het komt er op aan om de risico’s aanvaardbaar te houden voor de kinderen. Spelende kinderen denken niet aan hun veiligheid.

Net daarom zijn er een aantal normen en KB’s die voor de veiligheid van de speelterreinen en speeltoestellen een aantal regelgevingen opleggen.

A”S”C kan de nodige bijstand verlenen in het kader van de opmaak van de verplichte risicoanalyse en de uitvoering van de jaarlijkse periodieke controle van de speeltuigen en speelterreinen.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van de controle speeltuigen.

adminSpeeltuigen