Veiligheidsverlichting

Controle veiligheidsverlichting.

Door de aanwezigheid van veiligheidsverlichting kan worden voorkomen dat men in het geval van stroomuitval de weg naar buiten niet meer kan vinden in een gebouw. Ook in het geval van brand, zeker met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot belang dat aanwezigen tijdig de (nood)uitgangen kunnen vinden.

Bovendien kan een correcte spreiding van de veiligheidsverlichting zorgen voor vermindering van paniek. Vaak worden deze armaturen dan ook gecombineerd met pictogrammen om de vluchtwegen aan te duiden.

Normen en Reglementen

De plaatsing van veiligheidsverlichting wordt ook opgelegd door diverse normen en reglementen, bijvoorbeeld in gebouwen waarin zich normaal gesproken veel personen bevinden, zoals kantoren, studentenhuizen, ziekenhuizen, openbare gebouwen,…

Optimaal Functioneren

Het is dus van groot belang dat deze voorzieningen optimaal functioneren. Goedwerkende veiligheidsverlichting dient de mensen in staat te stellen, indien nodig, op veilige wijze een ruimte te verlaten.

Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting dient om werkplekken met een verhoogd risico voldoende te verlichten om de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie, te verhogen en om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw.

Aanvraag van een controle?

A”S”C kan de nodige bijstand verlenen in het kader van het uitvoeren van een controle van de veiligheidsverlichting, volgens de vigerende wetgevingen. Dit zowel bij het eerste onderzoek als bij een periodische (jaarlijkse) controle.

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van de controle veiligheidsverlichting.

adminVeiligheidsverlichting