Fotovoltaïsche Installatie

Controle fotovoltaïsche installatie of zonnepanelen.

Bij het plaatsen van zonnepanelen, ook wel fotovoltaïsche installatie genoemd, is een gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie wettelijk verplicht.

Wat dient er aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Schema’s

Eendraadsschema en opstellingsschema met vermelding van:

 • Aantal geplaatste zonnepanelen en omvormers;
 • Totaal piekvermogen geplaatste zonnepanelen en omvormers;
 • Type & serienummers van de geplaatste omvormers;
 • Serienummers van de geplaatste “groenestroomproductiemeters”;.
  .

Voorschriften

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften (eventueel ter plaatse voor te leggen).

Technische kenmerken

Referenties en technische kenmerken van de installatie.

Ontbrekende documenten

Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Administratieve deel: nazicht van het dossier (dit is o.a. nazicht van het eendraadsschema, opstellingsplan, technische kenmerken installatie, aanwezigheid van gebruiksaanwijzing, attesten,…)..

Visuele Controle

 • Eéndraadsschema en situatieplan met de reële uitvoering van de installatie;
 • Gebruikte materialen en correcte plaatsingswijzen;
 • De bescherming tegen indirecte aanraking;
 • De bescherming tegen directe aanraking;
 • De bescherming tegen overstroom & kortsluiting.

Beproevingen en Metingen

 • Meten van de spreidingsweerstand van de aarding;
 • Meten van de isolatieweerstand;
 • Controle continuïteit van de beschermingsgeleiders;
 • Beproeven van de differentieelstroominrichting (DSI);
 • Beproeven automatisch scheidingssysteem.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van een periodisch onderzoek.

Welke Periodiciteit?

Gelijkvormigheidsonderzoek

Een gelijkvormigheidsonderzoek bij elke nieuwe fotovoltaïsche installatie voor ingebruikname.

Periodisch onderzoek

 • Bij een huishoudelijke installatie dient de fotovoltaïsche installatie om de 25 jaar onderworpen te worden aan een controlebezoek;
 • Bij een niet-huishoudelijke installatie dient dient de fotovoltaïsche installatie om de 5 jaar onderworpen te worden aan een controlebezoek.
adminFotovoltaïsche Installatie