Branddetectie

Controle Branddetectie.

Een brandmeldingsinstallatie is gericht op het vroegtijdig detecteren van een beginnende brand en het initiëren van een passende actie. Het bestaat uit een samenstelling van onderdelen, waaronder rookdetectoren (optische, thermische, optisch/thermische,…), brandmeldingsdrukknoppen (= handmelders), evacuatiedrukknoppen, sirenes, brandmeldingscentrale (conventioneel of geadresseerd),…

Brandmeldinginstallaties

Verschillende Mogelijkheden

Ook kan de installatie eventueel een melding geven bij een externe ontvanger, zoals de brandweer of bepaalde toezichthoudende personen of diensten, en kan ze andere systemen in werking stellen die de verspreiding van vuur en rook beperken of helpen voorkomen. Eveneens kunnen er aan sturingen vereist zijn naar andere installaties die de ontruiming dan weer ten goede komen.

Dit systeem kan eveneens gekoppeld zijn aan een gasdetectiecentrale.

Normen en Reglementen

De plaatsing van een brandmeldingsinstallatie kan eveneens opgelegd worden door diverse normen en reglementen, bijvoorbeeld in gebouwen waarin zich normaal gesproken veel personen bevinden of waar er een uitgesproken risico op brand bestaat, zoals kantoren, studentenhuizen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, hotels, rusthuizen, industriële complexen, productiehallen en opslagruimten,…

24 uur per dag

Opdat een branddetectie-installatie 24 uur per dag optimaal en betrouwbaar zou kunnen functioneren is een degelijke controle onontbeerlijk. Een vroegtijdige vaststelling van een beginnende brand is van cruciaal belang in het kader van de bestrijding ervan en de maatregelen die dienen getroffen te worden om mens, dier, inventaris en gebouwen veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van de brand kunnen beperkt worden tot het uiterste minimum.

Aanvraag van een controle?

A”S”C kan de nodige bijstand verlenen in het kader van het uitvoeren van een controle van de brandmeldingsinstallatie, volgens de vigerende wetgevingen. Dit zowel bij de indienststelling als bij een periodische (jaarlijkse) controle. Dit behelst een controle op de goede werking van de installatie of indien gewenst op uitvoering volgens de norm NBN S21-100.

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van de controle branddetectie.

adminBranddetectie