Bliksemafleider

Controle bliksemafleider.

Bij het plaatsen van een bliksemafleider installatie dient deze uitgevoerd te worden volgens de vigerende normen en voorschriften. De uitgevoerde inspectie verloopt volgens de voorschriften van het AREI en de bepalingen vooropgesteld in de norm IEC 62305.

De voormalige normen NBN C18-100 en NBN C18-300, dewelke vroeger werden gehanteerd als richtlijn voor deze installaties, zijn sinds februari 2009 vervangen door de EN-IEC-62305. Deze laatste norm geldt als basisnorm voor de beveiliging van personen, gebouwen en elektrische installaties tegen bliksem.

A”S”C kan de nodige bijstand verlenen in het kader van de controle van een bliksemafleiderinstallatie.

Wat dient er aanwezig te zijn bij uitvoering van de keuring?

Uitvoeringsplan met vermelding van:

 • Opvanginrichtingen;
 • Aantal afgaande leidingen;
 • Aardingsinstallatie;
 • Bliksempotentiaalvereffening.
  .

Risicoanalyse

Risicoanalyse of eventueel het resultaat van deze risicoanalyse.

Ontbrekende documenten

Indien deze documenten niet beschikbaar zijn bij het onderzoek zal dit aanleiding geven tot een inbreuk op het verslag.

Hoe verloopt deze keuring?

Administratieve Deel

Administratieve deel: nazicht van het dossier (dit is o.a. nazicht van het plaatsingsschema).

Visuele Controle

 • Overeenstemming van de installatie met het schema;
 • Equipotentiaalverbindingen;
 • Visueel nazicht van de bliksemafleider installatie.

Beproevingen en Metingen

 • Meten van de spreidingsweerstand van de aardingen van de afgaande leidingen;
 • Meten van de spreidingsweerstand van de globale aarding;
 • Controle continuïteit van de equipotentiaalverbindingen.

Na afloop van de inspectie wordt er ter plaatse door de inspecteur digitaal een verslag opgemaakt en uitgeprint. U ontvangt dan een professioneel document van de uitgevoerde controle.

Aanvraag van een controle?

Neem contact met ons op voor uw aanvraag van een periodisch onderzoek.

adminBliksemafleider